Drsni

the wall design logo blackvector
the wall design menu black vector

Komuniciranje in odgovorno grajenje odnosov z javnostjo s katero vzpostavljamo komunikacijski sistem je ključen za uspešno trženje. Javnost predstavljajo tako zaposleni kot širši družbeni prostor, ki ga nagovarjamo. Preko različnih medijev artikuliramo identiteto podjetja, s katero se gradimo ugled in uresničujemo zastavljene cilje. Stremimo h komunikaciji, ki kaže na družbeno odgovornost podjetja in s tem pozitivno vpliva na družbeni uspeh le tega. 

Za doseganje rezultatov mora biti načrtovanje odnosov z javnostmi strateško določeno in oblikovano. S pravilno perspektivo na situacijo, analizo in kreativno osmišljeno strategijo organiziramo komunikacijska orodja, (grafično oblikovano gradivo, spletne strani,  dogodki, družbeni mediji…) in s tržnim komuniciranjem poskrbimo za pozornost skupnosti v namen prodaje storitve ali izdelka. Načrt odnosa podjetja z javnostmi mora podpirati celostno zastavljeno komunikacijsko strategijo podjetja in njegove poslovne cilje. 

S strateško zasnovano in realizirano v različnih in vnaprej določenih oblikah (vsebinski marketing, dogodki, kampanjsko oglaševanje…), zagotovimo, da je komunikacija del celostnega koncepta identitete blagovne znamke, kaže na družbeno odgovornost podjetja, razvija pozitiven odnos skupnosti do izdelkov ali storitev in s strateško določenim načrtom in načini poskrbi za doseganje zastavljenih ciljev. V strategijo vključimo primerna komunikacijska orodja, oblikujemo kreativno vsebino in določimo časovni potek izvedbe.

Pri oglaševanju preko ustvarjenih kampanj, bodisi na spletu ali v javnem prostoru, je način komunikacije prilagojen za specifično oglaševalno kampanjo in ciljno publiko. Temu primerno je zasnovana in oblikovana kreativna vsebina, ki je zajeta v sklop celostno konstruirane strategije komunikacije in se sklada s konceptom oblikovane identitete podjetja. Hkrati je smiselno logistično vpeta v časovni okvir in prostor.

Logistična, tehnološka in kreativna izvedba dogodkov povzdigne dogodek na izkušnjo, ki gradi emocialne vezi skupnosti do izdelkov ali storitev podjetja. Z identifikacijo koncepta dogodka, ki mu sledi logistični in tehnični konstrukt izvedbe (zvočni mediji, vizuali kot del vizualne komunikacije identitete podjetja, izvajalci, oprema, proračun…) stremimo k zastavljenim ciljem, ki jih realiziramo z natančnim načrtovanjem dela, sodelovanjem z najboljšimi partnerji in stalnemu nadzoru kakovosti storitev. S kreativnostjo namenjeno potrebam strankam in podjetju najdemo rešitve za pozitivno doživljanje podjetja in njegovih aspektov komuniciranja, odražena v vseh vidikih izvedbe dogodka. S sposobnostjo usklajevanja vseh podrobnosti dogodka od  predhodnih faz do zaključka, nadzorom nad delom dobaviteljev in partnerjev zagotovimo uspešno izkušnjo za skupnost in podjetje.

Kot komunikacijsko orodje, ki je del celostne komunikacisjke strategije zasnujemo dogodke, ki omogočajo artikulacijo kreativne, za podjetje smiselne vsebine in oblikujejo nove izkušnje skupnosti do produktov ali storitev, ki jih nudi podjetje. Oblikujemo vsebine, ki zbujajo pozornost in zanimanje javnosti in doprinesejo k celostni podobi in ugledu podjetja. Organizacije dogodkov so del in morajo sovpadati s poslovnim modelom in komunikacijsko strategijo ter vizijo podjetja ter tako graditi pozitivno podobo in identiteto podjetja, na kar vpliva tudi komuniciranje družbene odgovornosti, ki se kaže v pozitivnih vidikih in delovanju. Z oblikovanjem nepozabnih doživetij na promocijskih dogodkih vplivamo na konverzije, gradimo prepoznavnost in ugled. 

Z analizo eksterne oziroma zunanje komunikacije podjetja analiziramo vse oblike komunikacije do skupnosti, ki jo podjetje nagovarja v digitalnem in realnem prostoru. Analiziramo branding, ki se kaže v vizualnih informacijah komunikacije podjetja, ustvarjeni identiteti podjetja in preverimo način komunikacije in nagovarjanja ciljne publike v vsebinah ustvarjenih za promocijo izdelkov ali storitev. 

Kvalitetna ponudba izdelkov in storitev podjetja vključuje skrb za družbo in okolje v svoje poslovanje in odnose s širšo skupnostjo. Družbeno odgovorno ravnanje podjetja je odgovornost in zavedanje vpliva na družbo, izkazovanje truda za učinkovito delovanje ekonomske funkcije podjetja, upoštevanje družbenih vrednot in prioritet, tako v odnosu do zaposlenih, strank in širše skupnosti. Podjetjem pomagamo, da kot najvplivnejše institucije sodobnega sveta uresničujejo skupne cilje dužbe, potrebe in interese okolja in podjetja samega. Odraz prikaza pozitivnih posledic delovanja je v grajenju boljšega in družbeno odgovornega sveta.